Aktuelt
 
Kva skjer
 
Besøk oss

Prisar:
Vaksen: 70 kr
Honnør/student: 40 kr
Under 18 år: Gratis

Hollevik skule

Skulehuset blei bygd i 1900/01, det sto ferdig til bruk i august 1901. Samstundes blei det laga ein festekontrakt mellom Askvoll kommune og dei tre oppsittarane på garden Hollevik, sidan skulen med leikeplass og utedo låg i felles utmark. Skulen var i drift fram til slutten av 1950-talet. I 1987 tok dåverande kultursekretæren i Askvoll kommune eit initiativ til å få gitt  huset til Kystmuseet. Museet overtok skulehus med utedo, som framleis står på bygsla grunn.  Under nyttårsorkanen i 1992 fekk skulehuset store skadar som blei vølt straks etterpå.


Kopirett © 2013 Kystmuseet i Sogn og Fjordane.
Brendøyvegen Postboks 94, 6901 Florø.
Tlf. +47 57 74 22 33. Fax +47 57 74 26 80.