Vamråk sildesalteri

Vamråk, KystmuseetVamråk sildesalteri blei etablert i 1919 av Albert Vamråk som kom frå Sogn til Kalvåg og starta sildeforretning her.

Etter kvart overtok dei to sønene Ansgar og Albert Vamråk drifta av salteriet. På midten av 1900-talet, under dei gode sildeåra utvida dei anlegget med to lager og eit mellombygg. Slik blei salteriet eit av dei store verksemdene i sitt slag i fylket. 

Det er i dag det einaste attverande salteriet som har vore i drift på tradisjonelt vis fram til våre dagar og som er fullt ut intakt når det gjeld eksteriør og interiør.

Kystmuseet kjøpte Vamråk Sildesalteri  i januar 1999. Samtidig la eigarane ned drifta.

Omvisning etter avtale. Kalvåg Kystlag disponerer lageret til eigne aktivitetar.