SKIFTANDE UTSTILLINGAR

Vis oss din Torsheim, på Kystmuseet

Kystmuseet har stadig skiftande tema-utstillingar i auditoriet i løpet av året. Vi har óg mange kunstutstillingar i regi av Flora Kunstlag, som er fast samarbeidspartnar.

20.april opna utstillinga "Vis oss din Torsheim". Kunstnaren var sjølv til stades og heldt ei strålande innleiing til utstillinga. Sidan er utstillinga svært godt motteken og mykje besøkt, av skuleklassar og barnehage-grupper og av publikum generellt.

Den held fram til og med 3. juni.