Publikasjonar

Kystmuseet i Sogn og Fjordane bidreg til lokale tidskrift og vitskaplege publikasjonar. For spørsmål eller tinging, kontakt oss på telefon +47 98 26 98 54 eller ksf@misf.museum.no 

Skriftserier

Kystmuseet i Sogn og Fjordane skriftserie (1980-2004)

Munksgaard, Jan Henrik: Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet : del 3: Sogn og Fjordane, Skriftserie nr. 1 1980 (til sals) 

Gamle handel og gjestegivarstader

Botnen, Narve og Trond Strømgren: Tjærebrenning i fat : kort om produksjon og bruk av tjære, Skriftserie nr 10 2002  (PDF)

Færøyvik, Øystein: Sunnfjordingar med varer under råseglet, Skriftserie nr 11. 2004 (utseld) 

Sunnfjordingar med varer under råseglet

Brenning : skriftserie frå Kystmuseet i Sogn og Fjordane (2010-  )

Fjellheim, Bjørn (red.): Tre generasjonar Florøfotografar : Christoffer L. Berg, Malvin Horne, Are Fjellestad, Brenning nr. 1 (til sals) 

Tre generasjonar Florøfotografer

Fjellheim, Bjørn (red.): Gripen av havfolket : den amerikanske fotografen Robert A. Robinson i Sogn og Fjordane, Brenning nr. 2 (til sals) 

Gripen av havfolket

Artikkel om Bataldebua

Fjellheim, Bjørn: Bataldebua. Historia om ei sjøbu. I Jul i Sunnfjord 2009 (PDF)

Kystlæremiddelprosjektet vart drive av Sogn og Fjordane distriktshøgskule og med Kystmuseet i Sogn og Fjordane som samarbeidspart. Frå 1983 til 1986 vart det gitt ut fire hefte, alle med Finn B. Førsund som forfattar. Tre av desse finst å lese i bokhylla.no

"Den mageligste Maade at reise paa" : 300-års samferdslesoge frå Sogn og Fjordane (1983)

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011070505150


Kystkommunane i tabellar og diagram (1985)

Kystbygdene skifter ham : åtte nærstudium frå Sogn og Fjordane (1985)

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014061705043

 

Kystbygdene i Sogn og Fjordane : frå 1700-talet til vår tid (1986)

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011101908102