Nilsenslippen

Nilsenslippen, Kystmuseet

Skudalen Slipp og mekaniske verkstad, på folkemunne kalla Nilsenslippen, blei bygd i Florø sentrum i 1935. Den var ein av svært mange slippar som kom til i dei første tiåra på 1900-talet. Dei fungerte som service-stadar for den voksande flåten av dekka og motoriserte fiske- og fraktefartøy. Ved sidan av slipp hadde Skudalen Slipp og mekaniske verkstad smie, mekanisk verkstad og snikkarverkstad. På det meste var det 7-8 mann her som utførte reparasjonar på motorar, skrog og overbygg. Dei  kunne slippsette fartøy opp til 60 fot. Etter kvart utvikla fartøyflåten seg slik at slippar av denne typen blei avleggs. Nokre blei utvida og modernisert, andre blei nedlagt og rivne. Skudalen overlevde denne endringsprosessen, då son av grunnleggjaren dreiv reparasjon av lystbåtar og motorar her fram til han døydde i 1987. I 1988 skulle anlegget rivast på grunn av nytt parkeringsanlegg til det nye Snorre senteret. Kystmuseet fekk bygget med inventar, demonterte og bygde det opp på museumsområdet i 1992/1993.

Nilsenslippen, Kystmuseet
Nilsenslippen nyttast m.a. til kurs i smiing