Kunstnaren Bjørn Hegranes

 

Hegranes, Kystmuseet
Fotograf: Are Fjellestad


Då Bjørn Hegranes gjekk bort i 2011 hadde han allereie gitt eigendommen sin, Jotun, med hus og hage til Kystmuseet. Resten kom i ei testamentarisk gåve, innbu og ei omfattande samling av eigen kunst, eit livsverk som tel over 2 000 arbeid. 

Bjørn Hegranes vaks opp i Florø og budde her i heile sitt liv. Han viste tidleg eit talent for teikning og maling, noko som han utvikla vidare i vaksen alder. Bort sett frå korte opphald ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo og Vestlandets kunstakademi på 1950-talet var han sjølvlært.

Kunstnarskapen til Bjørn Hegranes kan delast inn i tre periodar. Fram til slutten av 1950-talet eksperimenterte han med ulike uttrykksmåtar og teknikkar. Han arbeidde i akvarell, pastell, gouache og teikningar i blyant, feittstift og tusj. Han laga både figurative bilde og abstraksjonar av motiv frå Florø, frå kystlandskapet som han var så glad i og frå studiereiser til Italia, Holland og Frankrike.

På slutten av 1950-talet lærte Bjørn Hegranes seg å arbeide med grafikk, etsning og akvatint. I det påfølgjande tiåret vart han ein kjend og anerkjend grafikar og grafikken hans vart innkjøpt til museum  og samlingar i inn- og utland. Den godkjenninga han sjølv sette høgast var å få gullmedalje ved den internasjonale grafikkbiennalen i Firenze i 1970.

Frå midten av 1960-talet tok Bjørn Hegranes til med å lage materialbilde, sterkt inspirert av ei gruppe unge spanske kunstnarar, m.a. Manuel Millares, som han såg på ei utstilling i Holland nokre år før. I 1968 slutta han med grafikken og materialbilda vart einerådande. 

Vil du lese meir om kunstnarheimen Jotunet? Sjå her. 

her kan du sjå verk av Bjørn Hegranes

For meir informasjon sjå vedlagt CV.