Grupper

Kystmuseet, Espen Mills

Omvisingar for grupper

Vi tibyr omvising for grupper i alle utstillingane våre. Det tek om lag 1,5 time, men vi kan tilpasse både innhald og tid etter ynskje frå gruppa. For meir informasjon sjå vedlegg.

For å tinge omvising, kontakt oss minst ei veke i forvegen på telefon 57 74 22 33  eller e-post:ksf@misf.museum.no