Aktivitetar på museet hausten 2019

Haustens program er under arbeid. Det vil m.a. innehalde Museumstorsdagar kvar månad, temakveldar og kurs. Ei viktig endring gjeld KYSTDAGEN, som er flytta til sundag den 8. september! 

Følg med på Facebook for meir informasjon om innhald og tider.