Adresser og telefon

Geit, Kystmuseet i Sogn og Fjordane

Kontaktinformasjon gjeld for alle våre anlegg

Kystmuseet er ei avdeling av stiftinga "Musea i Sogn og Fjordane". Museet har hovudbase i Florø med tre moderne museumsbygg i eit 74 mål stort friområde. Museet ligg i eit variert kystområde bunde saman med spaservegar og bruer. Langs vegen gjennom området blir det bygd eit frilandsmuseum med tilflytta hus - både gardstun, tettstad og fiskevær. Her ligg mellom anna Bataldebua - ei saltebu frå 1800-talet.

POSTADRESSE:
Kystmuseet i Sogn og Fjordane, Brendøyvegen, 6901 Florø

FAKTURAADRESSE:
Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane, Avd. Kystmuseet i Sogn og Fjordane, Gota 16, 6823 Sandane

E-POST
ksf@misf.no

TELEFON:
+47 98 26 98 54