NYHENDE

Vi er glade for å kunne opne for publikum etter å ha vore stengd ned på grunn av korona-pandemien. Opninga er tilpassa dei rådande retningslinjene frå offentlege helsemyndigheter, som inneber tiltak for å hindre risiko for korona-smitte. Kvar avdeling har ein eigen smittevernansvarlig, og alle tilsette har fått opplæring i smittevern. Vi aukar reinhald og passar på avstand, som med avgrensa kapasitet vil kunne føre til at noko av tilbodet er som normalt. Vi vil også opplyse om at det kan oppstå situasjonar som gjer at vi må stenge tilbodet på avdelingane våre med kort varsel.