NYHENDE

Haustens program er under arbeid. Det vil m.a. innehalde Museumstorsdagar kvar månad, temakveldar og kurs. Ei viktig endring gjeld KYSTDAGEN, som er flytta til sundag den 8. september!

Programmet vårt for våren og sommaren 2019 er klart, og vi har mykje spanande og by på for liten og stor.

Vi startar med ein dinosaur dag i vinterferien, og har elles fleire temakvelder og utstillingsopningar. 
Heile programmet vårt finn du her. 

Meir informasjon om dei ulike arrangementa vil du finne på vår facebook side når det nærmar seg.