NYHENDE

Vilde og Geir Hjetland stiller ut i saman.  "MJUKT OG HARDT"

Kjem du til oss i påska kan du sjå utstillinga både ute i parken, og inne på Kystmuseet. Vilde og Geir Hjetland syner fram arbeida sine med eit mangfald av uttrykk, i svært ulike teknikkar og materialar. Utstillinga varer til 28. april.

I påskeveka held vi ope mandag til onsdag kl 10 - 15. Skjærtorsdag og 1. Påskedag kl 12 - 15.

Langfredag og 2. Påskedag er museet stengt.

Er du på jakt etter hyggeleg sommarjobb i Måløy? På særeigne Vågsberget handels- og gjestgjevarstad, ønskjer Kystmuseet to museumsvertar/omvisarar.

Programmet vårt for våren og sommaren 2019 er klart, og vi har mykje spanande og by på for liten og stor.

Vi startar med ein dinosaur dag i vinterferien, og har elles fleire temakvelder og utstillingsopningar. 
Heile programmet vårt finn du her. 

Meir informasjon om dei ulike arrangementa vil du finne på vår facebook side når det nærmar seg.