Aktuelt
 
Kva skjer
 
Besøk oss

Prisar:
Vaksen: 70 kr
Honnør/student: 40 kr
Under 18 år: Gratis

Hovedbygningen

Under ei taksering i 1772 blei det konkludert at disse nu paa Gaarden staaende Huuse, for en stor Deel, ere i overmaade brøstfeldig Tilstand og nesten til Nedfalds.  Peder Pedersson Tonning, som då eide staden,  ønskte ei renovering av bygningsmassen, og ikkje minst ønskte han ein ny hovudbygning. Alle er samde i at den er bygd i hans tid, men ingen har kunne føre prov for årstalet. I 1777 fekk han tinglyst eit dokument som gir eit kostnadsoverslag over eit nybygg. Dette inneheld og hovudmåla til bygget, som stemmer godt overeins med måla på hovudbygningen.  Dette har fått nokon til å hevde at bygningen er frå 1777 eller like etter. På den andre sida er det dei som hevder at den er frå perioden 1807-1810, bygd under krigen med England. Denne dateringa bygger på ei utsegn frå Tonning sjølv, som skal ha sagt Jeg skal bygge en Bygning som skal skinne utover Havet saa Engelskmanden skal faa se vi har Hus her i Landet og. Noko eksakt byggeår har vi enno ikkje prov på, men vi må rekne med at årstalet er nærare 1777 enn 1807.


Kopirett © 2013 Kystmuseet i Sogn og Fjordane.
Brendøyvegen Postboks 94, 6901 Florø.
Tlf. +47 57 74 22 33. Fax +47 57 74 26 80.