Aktuelt
 
Kva skjer
 
Besøk oss

Prisar:
Vaksen: 70 kr
Honnør/student: 40 kr
Under 18 år: Gratis

Driftsbygningen

Driftsbygningen er den yngste av bygningane på Vågsberget. Fram mot slutten av 1800-talet var det vanleg å ha eigne bygningar for kvart einskild husdyr-slag og for oppbevaring av høy. Slik var det også på Vågsberget. I følgje branntakstprotokollar var det eigne fjøs for kyr og sauer og  ein hestestall, samt løe. Det er mogeleg at den delen av driftsbygningen som har vore fjøs, faktisk er det gamle kufjøset og at den grindbygde delen som har vore løe, er den gamle løa flytta inntil. Elles har driftsbygningen fått tilbygg i fleire omgangar fram til midten av 1900-talet.


Kopirett © 2013 Kystmuseet i Sogn og Fjordane.
Brendøyvegen Postboks 94, 6901 Florø.
Tlf. +47 57 74 22 33. Fax +47 57 74 26 80.