Aktuelt
 
Kva skjer
 
Besøk oss

Prisar:
Vaksen: 70 kr
Honnør/student: 40 kr
Under 18 år: Gratis

Vamråk sildesalteri

Vamråk sildesalteri blei etablert i 1919 av Albert Vamråk som kom frå Sogn til Kalvåg og starta sildeforretning her. Etter kvart overtok dei to sønene Ansgar og Albert Vamråk drifta av salteriet. På midten av 1900-talet, under dei gode sildeåra utvida dei anlegget med to lager og eit mellombygg. Slik blei salteriet eit av dei store verksemdene i sitt slag i fylket.  Det er i dag det einaste attverande salteriet som har vore i drift på tradisjonelt vis fram til våre dagar og som er fullt ut intakt når det gjeld eksteriør og interiør. Kystmuseet kjøpte Vamråk Sildesalteri  i januar 1999. Samtidig la eigarane ned drifta. Guida omvisning i sommarsesongen, elles etter avtale. Kalvåg kystlag disponerer lageret til eigne aktivitetar. Undervisningstilbod i Den kulturelle skulesekken kvar vår


Kopirett © 2013 Kystmuseet i Sogn og Fjordane.
Brendøyvegen Postboks 94, 6901 Florø.
Tlf. +47 57 74 22 33. Fax +47 57 74 26 80.