Aktuelt
 
Kva skjer
 
Besøk oss

Prisar:
Vaksen: 70 kr
Honnør/student: 40 kr
Under 18 år: Gratis

Svømmianna

I 1985 kjøpte Sogn og Fjordane fylkeskommune sognejekta Svømmianna med tanke på restaurering. Nokre år seinare blei stiftinga Bøya laga, eit kombinert bu- arbeids- og skuletilbod for ungdom med åtferdsvanskar. Arbeidstilbodet vart restaureringa av Svømmianna. Kystmuseet fekk bygsla grunn i Båtevika og bygde slipp og båthall rundt Svømmianna. Her vart det og laga plass til restaureringsverkstad. Bøya vart nedlagt i 1994 og Kystmuseet overtok båthallen og Svømmianna frå fylkeskommunen. Sidan har det ikkje vore aktivitet på Svømmianna, men verkstaden har vore brukt til ymse andre restaureringsprosjekt.


Kopirett © 2013 Kystmuseet i Sogn og Fjordane.
Brendøyvegen Postboks 94, 6901 Florø.
Tlf. +47 57 74 22 33. Fax +47 57 74 26 80.